Vi er de ældre borgeres direkte talerør til Københavns politikere.

                                                          Kirsten Nissen, formand for Ældrerådet

Vi arbejder for:

Valg til Ældrerådet

Der er valg til Ældrerådet i København fra 10. til 31. oktober 2016. Til en ny fireårig periode skal der vælges 25 medlemmer til rådet.

Nyt magasin om Ældrerådet

Ældrerådet informerer om rådets arbejde og mærkesager i et nyt magasin, som er leveret til et bredt udsnit af kommunens institutioner.

Let adgang til demensudredning

Flere borgere får demens, men langt fra alle bliver udredt. Konsekvensen er, at ikke alle får den rette behandling. Det vil rådet ændre.

Bedre busser til ældre borgere

Den kollektiv trafik bliver stadig mere effektiv. Det er fint. Rådet har fire konkrete forslag til, hvordan den også bliver mere ældrevenlig

Pårørende skal have mere støtte

Det er hårdt at være pårørende til et menneske med demens. Rådet ønsker supervision, uddannelse, rådgivning og aflastning til pårørende.

Flere seniorbofællesskaber

Behovet for seniorbofællesskaber banker for alvor på i København. Ældrerådet foreslår nye pilotforsøg i opgange med ældreboliger.