Høringer i Ældrerådet

Ældrerådet skal høres i alle sager, der vedrører ældre borgere i København. Rådet modtager cirka 30 høringer om året. Det er Borgerrepræsentationens politiske udvalg og kommunens forvaltninger, der sender sager i høring i Rådet. Ældrerådet er med sine høringssvar med til at vurdere konsekvenserne af et forslag fra ældre borgeres perspektiv.

Afsluttede høringer

Her finder du alle Ældrerådets høringssvar fra 2016
Her finder du Ældrerådets høringssvar for i år.
27/5/14: Ældrerådet har drøftet og kommenteret udkastet særlig vægt på ældre borgeres behov.
Sagsbehandlingsfrister skal være ens på tværs af forvaltninger og sagsbehandlingstiderne realistiske. Rådet tager forslaget til efterretning
Ældre borgere skal have en central plads i Kommuneplan 2015, og 'Den sammenhængende by' skal også hænge sammen på tværs af generationer.
Forslag til revideret hospital- og psykiatriplan har været i høring. Rådet har ikke afgivet høringssvar i sagen.

Sider