Høringer i Ældrerådet

Ældrerådet skal høres i alle sager, der vedrører ældre borgere i København. Rådet modtager cirka 30 høringer om året. Det er Borgerrepræsentationens politiske udvalg og kommunens forvaltninger, der sender sager i høring i Rådet. Ældrerådet er med sine høringssvar med til at vurdere konsekvenserne af et forslag fra ældre borgeres perspektiv.

Afsluttede høringer

Her finder du alle Ældrerådets høringssvar fra 2016
Her finder du Ældrerådets høringssvar for i år.
19/5/14: Ældrerådet er tilfredse med, at forvaltningen ikke har modtaget klager om magtanvendelse.
Region Hovedstadens nye praksisplan skal fokusere på ældre borgere som en særlig målgruppe. Det skriver Ældrerådet i dets høringssvar.
Den nye kultur- og fritidspolitik skal skabe rammer for, at københavnere mødes på tværs af generationer, mener Ældrerådet.
5/5/14: Ældrerådet har drøftet udkastet til den politiske sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne.

Sider