Brochure om Ældrerådet

Ældrerådet informerer om rådets arbejde og mærkesager i et magasin, som er leveret til et bredt udsnit af kommunens institutioner.

Ældrerådet i København har udarbejdet et magasin, som præsenterer rådet, og som i 2016 er distribueret til mange af kommunens institutioner, som har kontakt til ældre borgere.

Magasinet er uddelt til fx aktivitetscentre, hjemmeplejen, lokalområdekontorer, visitatorer, rehabiliteringscentre, plejecentre, sundhedshuse, træningscentre, biblioteker, Borgerservice og hospitaler.

Magasinet beskriver rådets politiske arbejde, mærkesager og visioner med det overordnede slogan, at Ældrerådet er 'alle ældre borgeres direkte talerør' til politikerne i Borgerrepræsentationen.

Gennem kommunens arbejdspladser håber Ældrerådet, at magasinet kan nå ud til mange af byens ældre borgere. 

Læs hele magasinet ved at trykke på linket eller ikonet med forsiden herunder.