Pårørende skal have mere støtte

Det er hårdt at være pårørende til et menneske med demens. Rådet ønsker supervision, uddannelse, rådgivning og aflastning til pårørende.

Ældrerådet har det seneste år haft særlig fokus på livet for borgere med demens og deres pårørende. Rådet ser et klart behov for, at støtten til pårørende styrkes. Konkret foreslår Ældrerådet , at der udvikles et nyt støttesystem, der tager udgangspunkt i de pårørendes situation, ønsker, ressourcer og behov.

Det skal være en tværfaglig støtte, der både giver den pårørende pædagogisk, psykologisk og sundhedsmæssig rådgivning, siger Kirsten Nissen, formand for Ældrerådet.

Den pædagogiske bistand skal støtte pårørende i at tilrettelægge hverdagen, så både pårørende og borgeren med demens får så meget livskvalitet som muligt. Den psykologiske bistand skal støtte den eller de pårørende selv i at bearbejde den psykiske belastning som det er at være pårørende til et menneske med demens. Den sundhedsmæssige rådgivning skal blandt andet rådgive pårørende om, hvordan kost og motion kan forlænge perioden, hvor familiemedlemmet med demens har det godt.   

Som pårørende har man både brug for frirum til at være sig selv og lade op i hverdagen, og for supervision, så man kan bearbejde sine oplevelser, tænker og følelser omkring det demente familiemedlem. Og så har man behov for, at støtten tager udgangspunkt i ens egen families konkrete situation, siger Kirsten Nissen.

Alle disse behov for støtte, har Ældrerådet samlet i et forslag til en ny støtteordning: PPSR.

Ny tværfaglig rådgivning til pårørende til borgere med demens
PPSR står for pædagogisk, psykologisk og sundhedsmæssig rådgivning til pårørende til borgere med demens. Det er en tværfaglig ordningen, der både rummer rådgivning, supervision, aflastning og uddannelse af pårørende.

PPSR skal sikre en helhedsorienteret og koordineret indsats, der tager afsæt i de pårørendes situation. PPSR skal forbedre livskvaliteten hos både de pårørende og borgeren med demens. PPSR er inspireret af PPR-ordningen for udsatte børn og unge, som rådet ønsker tilpasset til pårørende med demens.