Nyt Ældreråd 2017

Det nye Ældreråd i Københavns Kommune tiltrådte 1. januar 2017 for perioden 2017 til 2020.

På det konstituerende møde den 16. november 2016 blev Kirsten Nissen genvalgt som formand og Bente Ketty Hansen som næstformand.

Ældrerådet består af følgende medlemmer:

Anne Marie Bosse Aarøe

Arne Bjørn Nielsen

Arvin Storgaard

Benna Lis Jacobsen

Bente Ketty Hansen

Birthe Mørck

Bjarne Mortensen

Eleonora Lewandowski

Hanne Simonsen

Hans Thomsen

Henrik Høgh

Hjørdis Espensen

Joan Jensen

Jørgen Melskens

Kirsten Nissen

Knud Johnsen

Lise Helweg

Merete Råschou

Mona Sillemann

Pia Weise Pedersen

Steen Reinhold Jeppson

Svend Aage Sørensen

Torben Knud

Vagn Kofoed

Vera Eckhardt

 

Suppleanter

Peder Blom

Arne Mikkelsen

Gylna Guldbrandsen

Lisbeth Elinor Lundbye

Birgitte Vind

Per Schrader

Torben Morten Lund

Anders Lund

Lene Pearlman

Jette Ruth Nielsen

Finn Larsen

Randi Madsen

Lis Sørensen

Sven Frøik-Petersen

Evy Hierwagen