Aktuelt

Møde mellem Københavns Ældreråd og socialborgmester Mia Nyegaard
Fredag formiddag mødtes Københavns Ældreråd med socialborgmester Mia Nyegaard bl.a. for at drøfte udvikling af et ældrepsykiatrisk tilbud.
Ældrerådet vil gerne have flere socialpædagoger på plejecentrene, billige boliger og bedre kollektiv trafik i København
Ældrerådet vil have socialpædagoger, billige boliger og bedre kollektiv trafik til ældre i København.
Københavns Ældreråd bekymret for afskaffelsen af mimrekortet
Den planlagte afskaffelse af mimrekortet kan medføre, at ældre rejser mindre og får indskrænket deres daglige liv.
Spring for livet, DGI, 2019
Københavns Ældreråd sprang for livet, da DGI igen i år holdt den årlige motionsdag 'Spring for livet' for seniorer i København.
Vær med, når DGI med partnerskabet Spring for Livet tilbyder online hjemmetræning hver tirsdag og meget andet.
""
Københavns Ældreråd har den 21. februar sendt brev til Movias bestyrelse ifm. beslutningen om at nedtage køreplaner fra busstoppesteder.
Ældrerådets Kultur- og Fritidsudvalg havde den 5. marts besøg af Ældre Sagen
Hverdagen er blevet mere digital for de fleste borgere, men for en gruppe af ældre kan det stadig være en udfordring.
Hvis du lider af et handicap, kan du deltage i Det tilgængelige folkebiblioteks undersøgelse om brug af dit lokale bibliotek.
Ældrerådet har en række ældrepolitiske mål og mærkesager, som rådet på forskelligvis arbejder for bliver en del af kommunens politik.
""
Indlæg af Kirsten Nissen bragt i Politiken den 15. marts 2019.

Sider