Om rådet

Om os

Københavns Kommunes Ældreråd har 25 medlemmer, som er direkte valgt af københavnere over 60 år.

Medlemmerne

Mange medlemmer er aktive i foreninger og partier. I Ældrerådet repræsenterer medlemmerne sig selv, og rådet er uafhængigt af partipolitik.

Formalia

Ældrerådet er nedsat ved lov, og alle kommuner har ældreråd eller seniorråd. Læs rådets vedtægter, forretningsorden og årsberetninger.

Omsorgsudvalg

Demensudredning, klippekort, rehabilitering og velfærdsteknologi. Det er mærkesager, som optager Ældrerådets Omsorgsudvalg.

Teknik- og Miljøudvalg

Det skal være let for ældre at bevæge sig rundt i København med kollektiv trafik. Det forebygger ensomhed og styrker ældres bidrag til byen.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalg

Overgang til pension, integration for 60+, sygedagpenge og kontanthjælp er et par af udvalgets arbejdsområder.

Sundhedsudvalg

Sundhedsudvalget arbejder for, at ældre borgere får en større plads i Københavns sundhedspolitik.

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget arbejder med fx bibliotekerne, fordeling af §79-midlerne og digital post og kommunikation.

Boligudvalg

Plejecentre, seniorbofællesskaber og demensboliger er nogle af de centrale emner for Ældrerådets Boligudvalg.

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget skal sikre, at Ældrerådet træffer klare beslutninger, taler med én stemme, og at der er fremdrift i rådets arbejde.