Om rådet

""

Om os

Københavns Kommunes Ældreråd har 25 medlemmer, som er direkte valgt af københavnere over 60 år.

Medlemmerne

Mange medlemmer er aktive i foreninger og partier. I Ældrerådet repræsenterer medlemmerne sig selv, og rådet er uafhængigt af partipolitik.

Formalia

Ældrerådet er nedsat ved lov, og alle kommuner har ældreråd eller seniorråd. Læs rådets vedtægter, forretningsorden og årsberetninger.