Bedre busser til ældre borgere

04.05.2015
Den kollektiv trafik bliver stadig mere effektiv. Det er fint. Rådet har fire konkrete forslag til, hvordan den også bliver mere ældrevenlig

Det er dejlig at sidde hjemme i lænestolen. Hvis det er frivilligt. Det er ærgerligt, hvis man sidder der, fordi man ikke kan komme rundt i byen på egen hånd. Mange ældre skal gå langt, for at komme til nærmeste kollektiv trafik, og mange skal igen gå langt fra bussen eller metroen til ældrerelevante rejsemål som borgerservice, genoptræningssteder, aktivitetscentre, hospitaler m.m. Besværlig transportmuligheder afholder nogle ældre fra at gå ud, og er med til, at nogle ældre borgere bliver ensomme og sygner hen i deres lejlighed. 

Ældrerådet mener, at man maksimal kan forvente, at en ældre borger kan gå 400 meter fra hjemmet til nærmeste bus, tog eller metro, og igen 400 meter til fra et stoppested eller station til et rejsemål som borgerservice, sundhedshus og bibliotek.

Fire nøgleprincipper

Ældrerådet har formuleret fire principper, som rådet vil arbejde for bliver omsat til konkret handling i København.

  1. Visitationskriterierne til de eksisterende kommunale kørselsordninger skal lempes, og ensomhed skal være et nyt visitationskriterium.
  2. Der skal maksimum være 400 meter fra et stoppested til et ældrerelevant rejsemål. Dette gælder både stoppested fra borgers hjem og fra stoppested til ældrerelevant rejsemål.
  3. Der skal indføres en aldersbetinget flextur-ordning til brug for borgere, der har en given alder og som har over 400 meter til nærmeste offentlige transport.
  4. Pausebænke opstilles mellem stoppesteder, hvor der er over 400 meter mellem stoppestederne.   

Rådet tager principperne med til repræsentanter for de politiske partier, ligesom principperne vil præge rådets arbejde med den kommende høring om Bynet 2019. Bliver de gennemført, vil København have fået en kollektiv trafik, der undersøtter kommunens ældrepolitiske mål om at forebygge ensomhed og at fremme, at ældre borgere deltager aktivt i samfundet og mestrer deres over egen hverdag.