Flere seniorbofællesskaber

14.10.2014
Behovet for seniorbofællesskaber banker for alvor på i København. Ældrerådet foreslår nye pilotforsøg i opgange med ældreboliger.

”Vi kan lige så godt se det i øjnene. De kommende generationer af ældre københavnere vil stille meget forskellige krav til deres boliger. Og vi ved, at seniorbofællesskaber er i høj kurs,” siger Bente Hansen, næstformand i Ældrerådet, og hun uddyber:

”Der er mange ældre ensomme i København, og Ældrerådet ser gerne, at nogle af kommunens ældreboliger bliver omdannet til seniorbofællesskaber. Det skal være et tilbud til ældre borgere, der gerne vil bo i en mindre lejlighed, hvor der til gengæld er fokus på tryghed og fællesskab i et opgangsfællesskab.”

Ældrerådet fokuserer i første omgang på de typer af seniorbofællesskaber, som kan realiseres inden for de kommunale rammer. 

Fællesarealer i en opgang

De seneste par år er knap 1.000 ældreboliger blevet omdannet til boliger for borgere med særlige behov, som får egen bolig i en almindelig opgang i et alment boligbyggeri. En af lejlighederne i opgangen er lavet om til fællesarealer, og der er fast personale tilknyttet opgangen.

”Det tilbud kunne vi godt tænke os blev givet til ældre borgere i kommunen,” siger Bente Hansen.

Ældrerådet har derfor bedt forvaltningen om at undersøge muligheder og begrænsninger.

Seniorbofællesskaber kan skabe liv i plejecentre
En anden mulighed er at indrette seniorbofællesskaber i byens plejecentre. Fx i det nye Sølund, som skal tegnes og bygges de kommende år.

”Vi får et helt nyt modelplejecenter på Sølund, hvor de ældre borgere får unge mennesker som nabo i nyopførte ungdomsboliger. Det ville være helt oplagt at lave et mindre bofællesskab af selvstændige lejligheder på Sølund. Det vil både kunne være med til at åbne Sølund mod omgivelserne og til at skabe fællesskab mellem de unge og de ældre borgere på Sølund,” siger Bente Hansen.

Seniorbofællesskaber på plejecentre kunne være attraktivt for ældre borgere, der gerne vil bo tæt på faciliteter, netværk og personale på et plejecenter, men uden at flytte ind i en almindelig plejebolig på centret.

Nye almene boliger – også til seniorer
Endelig arbejder Ældrerådet for, at der bliver udviklet boliger til seniorer, når der skal bygges flere almene boliger i Københavns nye bydele.

”Vi taler hele tiden om, at der skal være lejelejligheder, som sygeplejersken og politimanden kan betale. Det er vi helt enige i. Men vi skal huske, at der også skal være boliger, som seniorer kan betale. Også sygeplejersken og politimanden bliver ældre en dag og skal have et alment tilbud, som er til at betale”, siger Ældrerådets formand, Kirsten Nissen.

Ældrerådet satte seniorbofællesskaber på dagsordenen, da rådet i november sidste år mødtes med Sundheds- og Omsorgsudvalget i Borgerrepræsentationen, og forvaltningen undersøger nu muligheder for at lave seniorbofællesskaber. Ældrerådet er med i dialogen og ser frem til at præsentere nogle konkrete politiske forslag senere i år.