Let adgang til demensudredning

14.10.2014
Flere borgere får demens, men langt fra alle bliver udredt. Konsekvensen er, at ikke alle får den rette behandling. Det vil rådet ændre.

5.600 københavnere lever med demens, og tallet vil stige de kommende år. Det anslås, at 80 procent af borgerne på Københavns plejecentre har demens - men det er kun 30 procent af borgerne, der har fået en egentlig demensudredning og dermed en klar diagnose. 

"Vi kæmper for, at borgere med demens får præcis den behandling og pleje, de har brug for. Det kræver, at langt flere borgere bliver udredt for demens," siger Ældrerådets formand, Kirsten Nissen.

Ældrerådet har sat de politiske sejl ind på, at det bliver officiel politik i København, at alle borgere med tegn på demens får let og hurtig adgang til demensudredning. Og at dette sker uanset alder, og hvor fremskreden sygdommen er. 

Rådet deler de politiske vande
Ældrerådet bliver ikke mødt med klapsalver hele vejen rundt om det politiske bord i synet på demensudredning. 

"Vi bliver ofte spurgt, om det er pengene og de menneskelige omkostninger værd at opfordre f.eks. en 93-årig kvinde til at blive demensudredt. Vi siger højt og klart, at det skal kvinden selv bestemme. Hun skal have tilbuddet på lige fod med andre borgere," siger Kirsten Nissen og fortsætter: "Det kan være, at en demensudredning viser, at kvinden skal have en særlig behandling, som betyder, at hun får det bedre de sidste år. Den mulighed skal kvinden afgjort have."

Fem fordele ved demensudredning
Ældrerådet har konsulteret eksperter på demensområdet, der giver mindst fem gode grunde til, at folk med symptomer på demens skal udredes.

  1. Jo hurtigere demens bliver opdaget, des flere gode leveår kan et menneske og dets familie få.
  2. En præcis demensdiagnose betyder, at et menneske kan få en skræddersyet behandling og pleje.
  3. 40 procent af de borgere, som bliver udredt for demens, har ikke demens. De har andre sygdomme, som i flere tilfælde kan helbredes. 
  4. Hvis demens bliver opdaget og behandlet, reduceres risikoen for følgesygdomme og psykiske lidelser udløst af demens.
  5. Jo mere vished, vi har om det præcise antal af borgere med demens, jo større klarhed har vi over behovet for tilbud, behandling, faglige kompetencer og demenspladser.

En kamp på mange fronter
Ældrerådet erkender, at der skal kæmpes på mange fronter, hvis målsætningen om hurtig og let adgang til demensudredning skal indfries. Der skal tages livtag med den generelle uvidenhed om demens i befolkningen, og tabuet om demens skal brydes. De praktiserende læger skal opruste deres indsats og fokus på demens, og de skal henvise borgere med tegn på demens til demensudredning. Ventetiden på demensudredning skal nedbringes, og behandlingsmulighederne skal forbedres for at anspore flere til at få klarhed over deres sygdom.

Det er lange seje træk, som skal igang, og Ældrerådet vil samarbejde med mange forskellige partnere for at komme i mål med ønsket. Dialogen med Sundheds- og Omsorgsudvalget er allerede i gang om de politiske målsætninger for demensindsatsen i Københavns Kommune de kommende år.