Stem til ældrerådsvalget

16.06.2020
Husk at stemme til ældrerådsvalget.

Hvis du er +60 år og bosat i Københavns Kommune, kan du stemme til ældrerådsvalget i oktober 2020, hvor medlemmerne af rådet de næste fire år skal vælges. 

Københavns Ældreråd består af 25 medlemmer, der agerer direkte talerør til Borgerrepræsentationen for københavnere, der er fyldt 60 år.

Københavns Ældreråd har bl.a. årlige fællesmøder med flere af Borgerrepræsentationens politiske udvalg, hvor rådet sætter særlige temaer på den politiske dagsorden fx ældres sundhed og trivsel, tilgængelighed og seniorbofællesskaber. 

Hvem kan stemme?
Alle, der er bosat i Københavns Kommune og senest den 30. oktober 2020 fylder 60 år, kan stemme til ældrerådsvalget. Den 30. oktober 2020 er skæringsdato, fordi det er den sidste valgdag.

Hvornår kan jeg stemme?
Valget finder sted fra og med den 9. oktober til og med den 30. oktober 2020.

Hvordan stemmer jeg?
Samtlige vælgere får tilsendt en fysisk stemmeseddel til deres postadresse, når valgperioden starter. Sammen med stemmesedlen er der en frankeret svarkuvert. Brevet skal postes senest den 30. oktober 2020 for at være rettidigt indsendt.

Alle vælgere, som er tilmeldt digital post (e-boks), modtager udover den fysiske stemmeseddel, også et digitalt brev med link til digital afstemning. Vælgere, som ikke er tilmeldt digital post, kan også stemme digitalt. Fremgangsmåden står i vælgerbrevet, som er vedlagt den fysiske stemmeseddel. Når valget åbner, vil du også kunne stemme via kk.dk/valg med dit NemID.

Du kan stemme digitalt så mange gange du vil inden for valgperioden. Det vil altid være din sidst afgivne stemme, som tæller. Hvis du også indsender en fysisk stemmeseddel, vil det dog være dén, der er gældende, i stedet for den digitale stemme.

Hvem kan jeg stemme på?
Kandidaterne offentliggøres i løbet af september 2020 på hjemmesiden www.kk.dk/valg. Du vil også kunne se kandidaterne på både den fysiske og digitale stemmeseddel, som alle vælgere modtager.

Kandidaterne til ældrerådsvalget repræsenterer ikke et politisk parti, en organisation eller lignende. Det er bestemt af lovgivningen på området. Derfor vælges kandidaterne ud fra direkte valg, hvor de stiller op som enkeltpersoner.

Hvornår offentliggøres valgresultatet?
Valget optælles den 17. november 2020. Valgresultatet offentliggøres snarest herefter. Valget optælles først nogle uger efter sidste valgdag for at sikre, at brevstemmerne når frem.

Fakta

  • Det er bestemt ved lov, at alle kommuner i Danmark skal have et ældreråd eller seniorråd. Københavns Ældreråd har 25 medlemmer, som er direkte valgt af københavnere over 60 år for en fireårig periode.
  • Københavns Ældreråd skal høres i alle politiske beslutninger, der vedrører ældre borgere i Københavns Kommune. Rådet får typisk omkring 30 sager i høring om året
  • Det er Kultur-og Fritidsforvaltningen, som har ansvaret for afvikling af valget til ældrerådet i Københavns Kommune.

Du kan finde nærmere informatiom om valget på www.kk.dk/valg eller ved at kontakte Borgerservice på 33 66 33 66.