Høringssvar på fokuseret tilsyn medicinhåndtering Demenscenter Pilehuset

27. juni 2022.

Tilsynet vurderer Demenscenter Pilehuset medicinhåndtering som Mindre Tilfredsstillende.

Ældrerådet er meget bekymret, idet tilsynet beskriver at medicinhåndteringen udgør en risiko for patientsikkerheden.

Der sker ikke adskillelse mellem beboernes faste insulin og pn insulin, der er mangler i opbevaring, der ses forældet medicin og der opleves manglende kassering af en brugt kanyle.

’Der sidder en brugt kanyle på insulinpennen til den faste medicin.’

Således er ordlyden i observationsstudiet.

Manglerne hidrører begge observationsstudier, hvilket kan vise en generel tendens i Pilehusets medicin håndtering.

Det er meget alvorligt.

Den manglende dokumentation og brugen af handlingsanvisninger eller registreringer virker gennemgående.

Studiet beskriver, at medarbejderen ikke rådfører sig med disse og blot vælger:

’At give beboeren injektionen i låret.’

I kontrast hertil står, at medarbejderne under interviewet mundtligt kan redegøre for anvendelse af retningslinjer og skemaer.

Hvorfor dette så ikke sker under tilsynet bør udløse en ledelsesmæssig akut indsats.

 

Med venlig hilsen

Lone Skov Al Awssi, Sundheds- og Omsorgsudvalget

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet