Vi er de ældre borgeres direkte talerør til Københavns politikere.

                                                          Kirsten Nissen, formand for Ældrerådet

Ældrerådets ældrepolitiske mål

Ældrerådet har en række ældrepolitiske mål og mærkesager, som rådet på forskelligvis arbejder for bliver en del af kommunens politik.
Book tid når du skal bruge borgerservice på www.kk.dk/borgerservicetid

Husk, at du kan forhåndsbooke tid hos Københavns Borgerservice

Tidsbestilling giver mulighed for selv at planlægge, hvornår og hvor du vil benytte Borgerservice.

Let adgang til demensudredning

Flere borgere får demens, men langt fra alle bliver udredt. Konsekvensen er, at ikke alle får den rette behandling. Det vil rådet ændre.

Københavns Ældreråds brochure

Brochure om Københavns Ældreråd

Find Københavns Ældreråds brochure på fx Københavns biblioteker, sundhedshuse eller borgerservice.

Flere seniorbofællesskaber

Behovet for seniorbofællesskaber banker for alvor på i København. Ældrerådet foreslår nye pilotforsøg i opgange med ældreboliger.
Kalender

Møder i Ældrerådet

Se Ældrerådets mødekalender her.