Vi er de ældre borgeres direkte talerør til Københavns politikere.

                                                          Kirsten Nissen, formand for Ældrerådet

Stil op til ældrerådsvalget

Hvis du er +60 år og bosat i Københavns Kommune, kan du stille op eller stemme til ældrerådsvalget.
Book tid når du skal bruge borgerservice på www.kk.dk/borgerservicetid

Husk, at du kan forhåndsbooke tid hos Københavns Borgerservice

Tidsbestilling giver mulighed for selv at planlægge, hvornår og hvor du vil benytte Borgerservice.
6 Ældreråds-foldere liggende på et bord

Folder om Københavns Ældreråd

Københavns Ældreråd har i januar 2020 fået en ny folder, hvor du kan læse om, hvem Ældrerådet er, og hvilket arbejde vi laver.

""

Ældrerådets ældrepolitiske mål

Ældrerådet har en række ældrepolitiske mål og mærkesager, som rådet på forskelligvis arbejder for bliver en del af kommunens politik.
Kalender

Møder i Ældrerådet

Se Ældrerådets mødekalender her.

Hvordan bruger du dit lokale bibliotek?

Hvis du lider af et handicap, kan du deltage i Det tilgængelige folkebiblioteks undersøgelse om brug af dit lokale bibliotek.