Vi er de ældre borgeres direkte talerør til Københavns politikere.

                                                          Kirsten Nissen, formand for Ældrerådet

Deltag på Spring For Livet Idrætsdag den 13. september 2018 i Nørrebrohallen

Kom med til Spring For Livet Idrætsdag den 13. september 2018

Ønsker du at blive inspireret til nye motionsformer? Så vær med, når DGI igen i år holder Spring For Livet Idrætsdag i Nørrebrohallen.

Nyt Ældreråd 2017

Det nye Ældreråd i Københavns Kommune tiltrådte 1. januar 2017 for perioden 2017 til 2020.

Let adgang til demensudredning

Flere borgere får demens, men langt fra alle bliver udredt. Konsekvensen er, at ikke alle får den rette behandling. Det vil rådet ændre.

Bedre busser til ældre borgere

Den kollektiv trafik bliver stadig mere effektiv. Det er fint. Rådet har fire konkrete forslag til, hvordan den også bliver mere ældrevenlig

Pårørende skal have mere støtte

Det er hårdt at være pårørende til et menneske med demens. Rådet ønsker supervision, uddannelse, rådgivning og aflastning til pårørende.

Flere seniorbofællesskaber

Behovet for seniorbofællesskaber banker for alvor på i København. Ældrerådet foreslår nye pilotforsøg i opgange med ældreboliger.