Vi er de ældre borgeres direkte talerør til Københavns politikere.

                                                          Kirsten Nissen, formand for Ældrerådet

Ældrerådets ældrepolitiske mål

Ældrerådet har en række ældrepolitiske mål og mærkesager, som rådet på forskelligvis arbejder for bliver en del af kommunens politik.
Book tid når du skal bruge borgerservice på www.kk.dk/borgerservicetid

Nu kan du forhåndsbooke tid i Københavns Borgerservice

Tidsbestilling giver mulighed for selv at planlægge, hvornår og hvor du vil benytte Borgerservice.

Let adgang til demensudredning

Flere borgere får demens, men langt fra alle bliver udredt. Konsekvensen er, at ikke alle får den rette behandling. Det vil rådet ændre.

Bedre busser til ældre borgere

Den kollektiv trafik bliver stadig mere effektiv. Det er fint. Rådet har fire konkrete forslag til, hvordan den også bliver mere ældrevenlig

Pårørende skal have mere støtte

Det er hårdt at være pårørende til et menneske med demens. Rådet ønsker supervision, uddannelse, rådgivning og aflastning til pårørende.

Flere seniorbofællesskaber

Behovet for seniorbofællesskaber banker for alvor på i København. Ældrerådet foreslår nye pilotforsøg i opgange med ældreboliger.