Vi er de ældre borgeres direkte talerør til Københavns politikere.

                                                          Kirsten Nissen, formand for Ældrerådet

Nyt Ældreråd 2017

Det nye Ældreråd i Københavns Kommune tiltrådte 1. januar 2017 for perioden 2017 til 2020.
Ældrerådet vil gerne have flere socialpædagoger på plejecentrene, billige boliger og bedre kollektiv trafik i København

Socialpædagoger, billige boliger og bedre kollektiv trafik

Ældrerådet vil have socialpædagoger, billige boliger og bedre kollektiv trafik til ældre i København.

Let adgang til demensudredning

Flere borgere får demens, men langt fra alle bliver udredt. Konsekvensen er, at ikke alle får den rette behandling. Det vil rådet ændre.

Bedre busser til ældre borgere

Den kollektiv trafik bliver stadig mere effektiv. Det er fint. Rådet har fire konkrete forslag til, hvordan den også bliver mere ældrevenlig

Pårørende skal have mere støtte

Det er hårdt at være pårørende til et menneske med demens. Rådet ønsker supervision, uddannelse, rådgivning og aflastning til pårørende.

Flere seniorbofællesskaber

Behovet for seniorbofællesskaber banker for alvor på i København. Ældrerådet foreslår nye pilotforsøg i opgange med ældreboliger.