Ældrerådets mærkesager

Ældrerådet har en række ældrepolitiske mål og mærkesager, som rådet på forskelligvis arbejder for bliver en del af kommunens politik.
 • Arbejde for at flere beboere på plejehjem får gode oplevelser i forbindelse med mad og måltider
 • Bedre og mere systematisk inddragelse af beboere og pårørende/Øget beboer og pårørende indflydelse
 • Bedre udbytte for borgere i kommunens rehabiliterende indsatser (de midlertidige døgnophold - MTO)
 • Forbedre kendskabet til Københavns Kommunes klippekortordning og den individuelle benyttelse heraf
 • Fokus på rammer for sundhed og forebyggelse
 • Sikre retssikkerhed for ældre
 • Bekæmpelse af ensomhed blandt ældre
 • Flere seniorbofællesskaber i København
 • Arbejde for et varieret udbud af boliger til ældre, og at der udarbejdes en strategi for boliger til ældre
 • Arbejde for et plejehjem på Christianshavn
 • Flere handicaptoiletter med plads til kørestolsbrugere
 • Fokus på regler og tilsyn på udeservering
 • Hensigtsmæssig placering af cykelparkering
 • Bedre og mere sikker fremkommelighed for ældre i København
 • IT og IT-sikkerhed for ældre
 • Styrke ældres deltagelsesmuligheder via bedre brobygning mellem kommunale rehabiliterings- og genoptræningstilbud og civilsamfund, herunder særligt kendskab til muligheder i idrætsforeninger og ældreklubber mv.
 • Fastholde og etablere flere frivillige læseklubber
 • Ideer fra strategien ”Sammen mod Ensomhed” bl.a. ved at skabe gode sociale sikkerhedsnet til dem der forlader arbejdslivet
 • Ældre skal have hurtig hjælp til at komme tilbage i beskæftigelse og/eller hurtig jobafklaring – dette kan fx understøttes ved at prioritere midler til færre sager pr. medarbejder
 • Kvinder på 60 år og over med minoritetsetnisk baggrund skal have en særlig målrettet indsats med henblik på at få bedre hjælp til at komme i beskæftigelse eller afklares til fleksjob eller førtidspension

Mærkesagerne blev vedtaget på møde i Ældrerådet den 31. januar 2024.

Læs mere om Ældrerådet

Her kan du finde flere informationer om Ældrerådet, Ældrerådets udvalg, medlemmer, vedtægter, forretningsorden og årsberetninger samt kontaktinformationer.