Ældrerådets mærkesager

Ældrerådet har en række ældrepolitiske mål og mærkesager, som rådet på forskelligvis arbejder for bliver en del af kommunens politik.
 • Værdighed på plejehjem

 • Bedre og mere systematisk inddragelse af beboere og pårørende / Øget beboer- og pårørendeindflydelse

 • Bedre udbytte for borgere i kommunens rehabiliterende indsatser

 • Sikre kendskab til Københavns Kommunes klippekortsordning samt benyttelse heraf

 • Flere seniorbofællesskaber i København

 • En strategi for boliger til ældre

 • Beboere på plejehjems rettigheder

 • Fokus på tilgængelighed i byen, herunder etablering af bænke, offentlige handicaptoiletter, jævne fortove m.v.

 • Fokus på offentlig transport, herunder busruter og placering af stoppesteder samt transportselskabernes kommunikation til og med borgere

 • Ældre skal have mulighed for at deltage i Københavns kulturliv og herunder fx arbejde for gratis dage på museer for pensionister

 • Ældre skal have bedre og lige mulighed for at dyrke idræt og bevægelse

 • Ældre må ikke komme i klemme i den digitale udvikling

 • Ældre skal have hurtig hjælp til at komme tilbage i beskæftigelse og/eller hurtig jobafklaring – dette kan fx understøttes ved at prioritere midler til færre sager pr. medarbejder 

 • Kvinder på 60 år og over med minoritetsetnisk baggrund skal have en særlig målrettet indsats med henblik på at få bedre hjælp til at komme i beskæftigelse eller afklares til fleksjob eller førtidspension.

Mærkesagerne blev vedtaget på møde i Ældrerådet den 29. september 2021.

Læs mere om Ældrerådet

Her kan du finde flere informationer om Ældrerådet, Ældrerådets udvalg, medlemmer, vedtægter, forretningsorden og årsberetninger samt kontaktinformationer.