Høringssvar

Høringssvar

Ifølge loven skal Ældrerådet høres i alle sager, som vedrører kommunens ældre borgere.

Ældrerådet udarbejder omkring 30 høringssvar om året, hvori rådet vurderer konsekvenserne for Københavns cirka 85.000 ældre borgere af en given indstilling. Høringssvarene indgår i den politiske vurdering, før Borgerrepræsentationen træffer en afgørelse.