Høringssvar på tilsynsrapport fra Håndværkerforeningens Plejehjem samt MPO-pladser

Tilsynsbesøg d. 28. juni 2022.

Det samlede tilsyn vurderes som Meget tilfredsstillende. Det glæder Ældrerådet meget, at der er sket så mange forbedringer siden sidste besøg, hvor det især var borgerne på de midlertidige pladser, der oplevede mange fejl og mangler.

Tilsynet observerer både situationer med beboere fra plejehjemmet og med borgere fra de midlertidige pladser, og de interviewer beboere og borgere fra MPO-pladser. Meget vurderes som særdeles tilfredsstillende, der er dog bl.a. en fejl hos en medarbejder der ikke udfører korrekt håndhygiejne.

Tilsynet bemærker at de fysiske rammer er gamle, og at der er en ”gammel” lugt i fælleslokalerne. Gangene er smalle og nogle borgere oplever det svært at komme rundt med kørestol. Plejehjemmet er bygningsmæssigt utidssvarende.

Det glæder Ældrerådet at de midlertidige pladser lukker ved årets udgang. Det er dog bekymrende, at plejehjemmet først forventes lukket i 2026 og evt. først i 2028. Denne dato bør fremrykkes. Det er ikke rimeligt, at plejehjemmets beboere skal leve med lugt og for lidt plads.                                                                

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet  

Margit Schrøder, Sundheds- og Omsorgsudvalget