Høringssvar til tilsynsrapport fra Plejehjemmet Slottet

Ordinært uanmeldt tilsyn 30. juni 2022.

Plejehjemmet Slottets samlede vurdering er faldet fra niveau 3 til niveau 4 indenfor det sidste halve år, hvilket bekymrer Ældrerådet meget. At vurderingen er mindre tilfredsstillende, betyder at der er flere væsentlige mangler, og forhold der er utilstrækkelige.

Der er flere fejl omkring måltidet. Beboerne får ikke mulighed for selv at vælge og anrette maden, hvilket påvirker deres selvbestemmelse og rehabilitering. Medarbejderne anretter beboerens mad på tallerkener ud fra deres kendskab til beboeren. Dette skal ændres, så beboerne selv kan vælge hvad de vil spise, og hvor meget de vil spise. Smag og behag kan ændre sig fra dag til dag.

Måltidet har desværre flere mangler. Der er mange forstyrrelser og medarbejderne viser ikke nok respekt for de beboere de hjælper med maden. Når man støtter en beboer med sin mad, så skal man være koncentreret og nærværende, det siger sig selv.

Måltidet er meget vigtig for mange beboere, derfor er det bekymrende at der (stadig) er mange fejl. Ledelsen skal arbejde videre med at sikre det gode måltid.

Medarbejderne har tilsyneladende ikke nok viden om, hvornår man bruger plastikforklæde, handsker og afspritning af hænder. Det medfører at beboerne er i risiko for smitte og infektioner. Efter Covid-pandemien burde alle have styr på dette. En ny Covid-smitte truer, derfor skal der hurtig indlæres arbejdsmetoder, hvor denne viden sidder på rygmarven – også hos vikarer.

Ældrerådet er meget bekymret over beboernes oplevelse af hjælpen i weekenden, samt beboernes oplevelse af at der ikke svares på deres nødkald. Det er forfærdeligt, at beboerne skal opleve den utryghed og den mangel på værdighed og respekt. Det må der handles hurtigt på fra ledelsens side.

En af Ældrerådet mærkesager handler om vigtigheden af at der er kendskab til beboernes klippekort og at det anvendes. Der er desværre stor usikkerhed om dette hos medarbejderne.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Margit Schrøder, Sundheds- og Omsorgsudvalget