Høringssvar vedr. Ældre i København 2015

Høringssvar fra 31. oktober 2014.

Ældrerådet roser større ensartethed i indhold og beskrivelse af forvaltningernes kvalitetsstandarder i katalogerne.

Ældrerådet takker for det tilsendte høringsmateriale om Ældre i København 15. Rådet synes, at kataloget også i år er konkret, overskueligt og præcist.

Rådet ser positivt på, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen, hvor det er muligt og relevant, har skabt større ensartethed i indhold og beskrivelse af forvaltningernes kvalitetsstandarder i katalogerne Ældre i København og Hjælp i Hverdagen.

Ligesom sidste år ønsker Ældrerådet, at forvaltningen beskriver kommunens vejledningspligt over for borgere nærmere i materialet. Det ligger især rådet på sinde, at borgere, der får afslag på ydelser fra SUF, får vejledning om, hvilke andre muligheder for støtte pågældende borger eventuelt måtte have.