Høringssvar vedr. Beretning 2013 om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret

Høringssvar fra 19. maj 2014.

Ældrerådet har med interesse læst beretningen, og har med tilfredshed noteret sig, at forvaltningen ikke har modtaget klager fra borgere, pårørende og værger over magtanvendelse i 2013. Ældrerådet skal derfor blot opfordre forvaltningen til at følge beretningen, og fortsætte den beskrevne opfølgning på forvaltningens arbejde med forebyggelse af magtanvendelse samt undervisning af personalet.

 

Med venlig hilsen

Ulla Skærved, Formand

Kirsten Nissen, Formand, Omsorgs- og Boligudvalget