Høringssvar vedr. Borgerrådgiverens beretning 2013

Høringssvar fra 25. september 2014.

Ældrerådet, der har fået beretningen til høring, finder det meget positivt, at der i det forløbne år har været færre fejl i kommunens behandling af borgerne inden for sundheds- og omsorgsudvalgets ressortområde.

Det er også positivt, at borgere får medhold i næsten 75% af klagerne. Det kan altså betale sig at klage.

Ældrerådet er dog opmærksomt på, at mange ældre oplever klageadgangen i kommunen som meget uoverskuelig og ressourcekrævende, og vi formoder at det især afholder svage borgere og deres pårørende fra at klage. Det kan være grunden til at Sundheds- og omsorgsforvaltningen har forholdsvis få klager.

Denne udtalelse er tiltrådt på mødet i Ældrerådet den 24. september 2014.

 

Med venlig hilsen

Ulla Skærved, Formand