Høringssvar vedr. Budget 2015

Høringssvar fra 1. september 2014.

Bustrafikken skal være mere ældrevenlig, og så skal indsatsen løftes for de borgere, der lever med med demens

Antallet af ældre borger, der lever med demens, er stigende. Der laves imidlertid ikke en systematisk demensudredning på byens plejecentre i dag, hvilket betyder, at der ikke er et dokumenteret overblik over sygdommens udbredelse og over behovet for tilbud og boliger til ældre borgere med demens. Ældrerådet ønsker, at der afsættes midler i budgettet for 2015 til, at der fremover laves en tidlig og systematisk demensudredning af beboere på plejecentre.

Ældrerådet håber desuden, at der i 2015 findes finansiering til et budgetforslag vedrørende ældrevenlig omlægning af 11 busruter, indretning af 94 stoppesteder og til forbedring af informationen til ældre borgere om brug af busser. En vedtagelse af budgetforslaget vil efter Ældrerådets mening styrke ældre borgeres mulighed for at leve et aktivt, sundt og trygt liv, hvilket er kernens i kommunens ældre­politiske målsætninger.