Høringssvar vedr. Etablering af opgangsfællesskab for 20 borgere med handicap i ældreboligforeningen i Husum Vænge

Høringssvar fra 16. september 2014.

Ældrerådet tager Sundheds- og Omsorgsforvaltningens indstilling i sagen til efterretning.

 

Med venlig hilsen

Ulla Skærved, Formand

Kirsten Nissen,  Formand, Omsorgs- og Boligudvalget