Høringssvar vedr. Forebyggelsescentret Randersgade 60

Høringssvar 13. maj 2014.

Forebyggelsescenteret Randersgade 60 foreslås udvidet, så Østerbro får et nyt sundhedshus.

Huset skal, udover de nuværende faciliteter, også huse patienter med forskellige livsstilssygdomme. Ældrerådet hilser forslaget velkommen. Det er Rådets vurdering, at der længe har været behov for et sundhedshus for borgere på Indre By, Christianshavn og Østerbro. Ældrerådet havde dog fundet det mere hensigtsmæssigt, hvis sundhedshuset også kunne have omfattet kontakt til hjemmeplejen. Ligeledes ville Ældrerådet sætte pris på, hvis forholdet vedrørende udlejning til eksterne parter som eksempelvis praktiserende læger havde været afklaret.

Forebyggelsescentret Randersgade 60 rummer i dag trænings-, forebyggelses- og aktivitetscenter samt sygeplejeklinik, som alle videreføres. Ældrerådet støtter, at de nuværende to behandlingsrum i sygeplejeklinikken udvides fra 2 til 3 rum.

Forebyggende og praktiske forhold forbedres

Ældrerådet tilslutter sig ligeledes, at tilbud til borgere med KOL, diabetes og hjerte/kar sygdomme og svær overvægt får en central placering i det nye sundhedshus, sammen med tilbud som sundhed på eget sprog, genoptræning, hjælp til rygestop, sygepleje, sundheds­rådgivning, motions- og kostvejledning og samtaler om alkoholvaner.

Vi har også med tilfredshed noteret os, at der bliver forbedrede elevator- og adgangsforhold, således at også ældre med gangbesvær samt handicappede kan benytte alle aktiviteterne.

Ældrerådet håber, at Københavns Kommune i samarbejde med Movia vil og kan etablere gode busforbindelser til sundhedshuset (inklusiv stoppested tæt ved sundhedshuset), så sundhedshuset bliver let tilgængeligt for ældre og andre borgere med gangbesvær.