Høringssvar vedr. forslag om nyt svømmehalsårskort i ”Grøn tid” for pensionister og studerende

Høringssvar fra 18. december 2014.

Ældrerådet takker for det tilsendte høringsmateriale. Ældrerådet har forståelse for det politiske ønske om at optimere udnyttelsen af kapaciteten i svømmehaller gennem introduktion af ’Grøn tid’. Ældrerådet ønsker dog ikke at afskaffe pensionistkortet, men kan – under visse forudsætninger – acceptere, hvis pensionistkortet fremover begrænses til at gælde i ’Grøn tid’.

Ældrerådet har to overordnede betænkeligheder ved Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning om at indføre et svømmehalsårskort for alle brugere i ’Grøn tid’. For det første kunne Ældrerådet frygte, at de dårligst stillede ældre borgere fremover stilles ringere end i dag, når de varslede prisstigninger på årskortet træder i kraft. For det andet kunne Ældrerådet frygte, at et bortfald af pensionistkortet kombineret med prisstigninger vil betyde, at færre ældre borgere vil benytte svømmehallerne fremover. Det vil gå ud over de ældre borgeres sundhed og trivsel, og være i modstrid med kommunens ældre- og sundhedspolitik.

Grøn tid bør udvides til morgentimerne

Ældrerådet kan acceptere, hvis pensionistkortet fremover begrænses til ’Grøn tid’, under forudsætning af, at tidsrummet for ’Grøn tid’ udvides til at gælde fra kl. 6 – 15 på hverdage, så morgentimerne er inkluderet. Ifølge Kultur- og Fritidsforvaltningens rapport fra juni 2013 ’Udnyttelse af idrætsfaciliteterne i København’, er belægningsprocenten i offentlige svømmehaller fra kl. 6 – 7 på 54,6%, fra kl. 7 – 8 på 65,6% og fra kl. 8 – 15 på 81,2%. Rådet mener ikke, at der er nogen grund til at afskære ældre morgensvømmerne fra deres billige morgentur i svømmehallen, når det netop er i morgentimerne, at belægningsprocenten er lavest.

Omvendt høringsproces

Som påpeget i brev af 17. november 2014 til Kultur- og Fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen mener Ældrerådet, at Kultur- og Fritidsudvalget skulle have sendt sagen i høring hos blandt andre Ældreråd og svømmehallernes brugerbestyrelser. Det skulle være sket allerede i juni måned, og igen inden udvalget traf en beslutning på dets møde den 20. november 2014. Vi mener, at høringen sker i omvendt rækkefølge, og at fremgangsmåden i denne sag strider i mod ord og ånd i lovgivning om høring af ældreråd. Vi håber dog, at udvalget vil overholde høringsprocedurerne af Ældrerådet fremover og ser frem til et konstruktivt samarbejde i 2015.

 

Med venlig hilsen

Ulla Skærved, Formand