Høringssvar vedr. Hørgaarden

Høringssvar fra 11. april 2014.

Ældrerådet har ikke nogen bemærkninger til høringer om Hørgaarden.