Høringssvar vedr. kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug g (jf. servicelovens §101)

Høringssvar fra 26. juni 2014.

Ældrerådet har læst udkastet til Københavns Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug.

Ældrerådet har ingen bemærkninger til forslaget.

 

Med venlig hilsen

Ulla Skærved, Formand

Bent Johansen, Formand, sundhedsudvalget