Høringssvar vedr. reformprogrammet

Høringssvar fra 23. april 2014.

Ældrerådet vil ikke gå i detaljer med evalueringen, men vil her gentage rådets vurdering af, at der er behov for en ekstern og uvildig undersøgelse af ældre borgeres oplevelser med reformprogrammet. Som Ældrerådet tidligere har skrevet, mener rådet, at en sådan undersøgelse kan være et vigtigt supplement til kommunens egne undersøgelser, og at en ekstern undersøgelse vil frembringe ny viden om, hvordan der fremadrettet kan arbejdes med især rehabilitering i Københavns Kommune.

Som Ældrerådet også skriver i høringssvaret til Budget 15, mener rådet, at reformprogrammet lægger op til et så afgørende paradigmeskifte i ældreomsorgen, at det er vigtigt at få eksterne aktører til at se på, om paradigmeskiftet reelt er sket, og om det er sket på måder, der også opleves som hensigtsmæssige for byens ældre borgere. I den forbindelse ønsker Ældrerådet, at der også bliver set på, om der er balance mellem rehabiliterings­gevinsten for ældre borgere og besparelserne på budgettet på ældreområdet.

I betragtning af den store betydning, som hverdagsrehabilitering vil få i fremtidens ældrepleje, mener Ældrerådet, at forvaltningen bør indgå i et forskningssamarbejde med et relevant universitet om at følge og forske i forvaltningens arbejde med rehabilitering.