Høringssvar vedr. sagsbehandlingsfrist om midlertidig hushjælp til unge under 30 år

Høringssvar fra 2. oktober 2014.

Københavns Ældreråd takker for høringsmaterialet vedrørende Socialforvaltningens forslag til ny sagsbehandlingsfrist om midlertidig hushjælp til unge under 30 år, der modtager lave ydelser (aktivlovens § 81b).

Ældrerådet har ingen bemærkninger til forslaget.

 

Med venlig hilsen

Ulla Skærved, Formand