Høringssvar vedr. Tilsynsredegørelsen 2013

Høringssvar fra 27. august 2014.

Ældrerådet er ikke tilfreds med tilsynsredegørelsen og opfordrer til politisk drøftelse.

Ældrerådet har med interesse læst Tilsynsredegørelsen 2013. Rådet hilser SUFs igangværende arbejde med at udvikle en samlet model for kvalitetsarbejdet på området velkommen, idet Ældrerådet deler forvaltningens vurdering af, at det ikke er tilfredsstillende, at der ikke er sket forbedringer i tilsyns­resultaterne fra 2012 – 13.

Ældrerådet mener, at konklusionerne på de senere års tilsynsredegørelser kalder på en politisk drøftelse af, hvilke kvalitetsmål, der skal sættes for håndtering af medicin, ernæring, dokumentation af sygeplejefaglige optegnelser, patientrettigheder og for aktivering og mobilisering på plejehjem og plejeboliger i København. I 2013 stillede embedslægen eksempelvis krav til 87 % af plejeboligernes sygeplejefaglige optegnelser og til 77 % af plejeboligernes håndtering af medicin. Det er en stigning fra 2012.

Ældrerådet savner en politisk drøftelse af og udmelding om, hvilke kvalitetsmål der er tilfredsstillende, så vi til næste år ikke kun drøfter, om der er sket en lille tilbage- eller fremgang, men derimod drøfter, om kvaliteten er god nok, og hvad det eventuelt vil kræve, hvis kvaliteten skal forbedres.

Det er en drøftelse, som Ældrerådet meget gerne vil deltage i.