Høringssvar vedr. udbudsmateriale for tøjvaskeordning

Høringssvar fra 20. november 2014.

Ældrerådet mener, at leverandøren skal leve op til de samme kriterier som andre vaskerier fra dag 1.

Ældrerådet takker for det tilsendte høringsmateriale om den fremtidige tøjvaskeordning. Rådet finder, at materialet beskriver de kommende kvalitetsstandarder for tøjvask så grundigt, at det ikke levner nogen tvivl om, hvad borgere i fremtiden kan forvente.

Ældrerådet vil dog godt gøre opmærksom på punkt 2.9.4. hvoraf det fremgår, at leverandøren har op til et år til at leve op til kriterierne for ’andre vaskerier’. Ældrerådet mener, at leverandøren skal leve op til de samme kriterier som andre vaskerier fra dag 1 efter kontraktens ikrafttrædelse, da den foreslåede formulering forekommer at kunne virke konkurrenceforvridende.