Høringssvar vedr. Ældre i København 2016

Høringssvar fra 9. november 2015.

Ældrerådet har med stor tilfredshed konstateret, at der er sket en større harmonisering af både ydelser og formuleringer i kvalitetsstandarderne for 2016 for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen.

Ældrerådet har følgende kommentarer til Ældre i København:

Klippekort

For Københavns Ældreråd er klippekortet en mærkesag, og rådet anbefaler, at afsnittet formuleres med en mere positiv tilgang, og at der bruges den samme formulering som i Hjælp i Hverdagen.

Personlig Pleje

Ældrerådet ønsker, at det indskærpes, at borgere får hjælp af en gruppe hjælpere, der er overskuelig for og kendt af borgeren. Det er således ikke tilstrækkeligt, at forvaltningen ‘tilstræber’, at det er en hjælper fra borgerens team, der deltager i den valgte aktivitet.

Ældrebolig

I afsnittene om frit valg af ældrebolig og plejebolig mener Ældrerådet, at formuleringerne om tilbud om bolig er uklare og derfor skal præciseres. En borger er ikke forpligtet til at sige ja til det første tilbud, og der skal være sikkerhed i visitationskriterierne for, hvilke rettigheder en borger har. Det fremgår for eksempel ikke, hvad 'kort betænkningstid' til at sige ja til en bolig er, eller hvad 'flere gange' betyder, hvis en borger siger nej tak til et boligtilbud.

Ekstra rengøring

Ældrerådet ønsker, at borgerne bestemmer, hvad den ekstra rengøring skal bruges til. Hvis en borger ønsker rengøring, der kræver for eksempel tunge løft, aftørring af støv på højtplaceret steder eller vinduespudsning, skal der efter rådets mening findes praktiske løsninger på dette.

Tryghedsopkald

Ældrerådet foreslår, at der findes en anden formulering end følgende: 'Du kan i særlige tilfælde midlertidigt få tilbudt et tryghedsopkald fra hjemmeplejen, hvis det kan sikre, at du bevarer din selvstændighed og derved ikke har behov for daglig hjælp.'

Som led i den fortsatte harmonisering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens og Socialforvaltningens arbejde med kvalitetsstandarder foreslår Ældrerådet, at de to kvalitetsstandarder sendes til høring på samme tidspunkt og med samme høringsfrist til næste år.

Ældrerådet står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand

Bente Hansen, Formand for Omsorgs- og Boligudvalget