Høringssvar vedr. Beretning 2014 om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret

Høringssvar fra 23. april 2015.

Ældrerådet tager ’Beretning 2014 om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret’ samt forvaltningens indstilling i sagen til efterretning. Ældrerådet deler forvaltningens vurdering af, at opkvalificering og uddannelse af personalet er den bedste måde at forebygge magtanvendelse på. Rådet vil derfor opfordre til, at kompetenceudvikling fortsat prioriteres højt i forvaltningen.

 

Med venlig hilsen

Ulla Skærved, Formand

Kirsten Nissen, Formand, Omsorgs- og Boligudvalget