Høringssvar vedr. Budget 2016: Kommentarer til effektiviseringsforslag og den politiske proces

Høringssvar fra 14. april 2015.

Ældrerådet ved, at Sundheds- og Omsorgsudvalget hvert år skal finde effektiviseringer på udvalgets område. Rådet deltager da også konstruktivt i drøftelserne på udvalgets årlige budgetseminar om, hvordan effektiviseringerne skal findes i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Ældrerådet er imidlertid rystet over, at Sundheds- og Omsorgsudvalget 14 dage efter, at vi alle har siddet på budgetseminaret og drøftet effektiviseringsforslag for 30 millioner kroner beslutter, at forvaltningen skal finde forslag til besparelser for yderligere 25 millioner kroner. Vi ville gerne inden budgetseminaret have kendt til jeres ønske om, at forvaltningen skal fremlægge besparelsesforslag for yderligere 25 millioner kroner, så vi på seminaret havde haft et reelt billede af effektiviseringernes mulige omfang i 2016.

På dette års budgetseminar gav vi klart udtryk for, at vi ikke kan stå inde for de effektiviseringsforslag, der direkte rammer ældre borgeres livskvalitet og selvbestemmelsesret. Til gengæld kan vi godt bakke op om effektiviseringsforslag, der vedrører organisering af arbejdet, gevinster ved velfærdsteknologi og lignende. Vi har dog konstateret, at I har vedtaget alle de effektiviseringsforslag, som vi har været kritiske overfor på budgetseminaret med undtagelse af forslaget om skærpet visitationskriterier til plejeboliger. Vi mener, at det er uacceptabelt, at I blandt andet har vedtaget besparelsesforslag, der direkte griber ind i borgeres selvbestemmelsesret.

Vi er af den klare overbevisning, at der med de vedtagne effektiviseringsforslag er skåret ind til benet, og at en yderligere besparelse på 25 millioner kroner i 2016 vil betyde en forringelse i kvaliteten af ydelser til ældre borgere. Det vil gøre ondt. Vi vil afstå fra at gentage vores kritik af effektiviseringsforslagene fra budgetseminaret i denne skrivelse. Vi venter med at afgive høringssvar i denne sag, til vi har det fulde overblik over de samlede effektiviseringsforslag til budget i 2016. Dermed være også sagt, at Ældrerådet forventer, at vi sammen med andre høringsberettigede råd og organisationer får forvaltningens nye forslag til besparelser for yderligere 25 millioner kroner i høring fire uger inden, at udvalget træffer beslutning på dets møde den 24. juni.

Vi mener, at det er uheldigt, at denne sag behandles på et tidspunkt, hvor udvalget er på studietur i Canada, så vi ikke kan få foretræde for udvalget. Vi mener også, at det burde fremgå af referatet af udvalgets møde den 19. marts, hvem der har stillet ændringsforslaget om, at der skal fremlægges besparelsesforslag til yderligere 25 millioner kroner.

Vores forventning er, at I inden budgetseminaret næste år politisk har afklaret, hvor mange millioner kroner I ønsker at effektivisere for på udvalgets område, så vi alle har et klart overblik over effektiviseringernes omfang og proces på budgetseminaret til Budget 17.

 

Med venlig hilsen

Ulla Skærved, Formand

Merete Raaschou, Formand, Budgetudvalget