Høringssvar vedr. forslag til konkurrenceprogram for Fremtidens Sølund

Høringssvar fra 26. august 2015.

Ældrerådet vil gerne udtrykke dets entydige ros og opbakning til forslaget til konkurrenceprogram for Fremtidens Sølund. Programmet efterlever Ældrerådets vision om, at Fremtidens Sølund skal være et velfærdsteknologisk modelplejehjem præget af et højt ambitionsniveau. Ældrerådet er tilfreds med den volumen, som plejecentret får i Fremtidens Sølund, og håber samtidig, at det kommende seniorbofællesskab vil tilføre nye kvaliteter til livet på plejecentret.

Konkurrenceprogrammet har efter rådets vurdering fundet en fin balance mellem at skabe muligheder for fællesskaber og synergier på tværs af generationer, og samtidig at bevare respekten for beboernes behov for ro og privatliv.

Det er rådets generelle indtryk, at mange af de synspunkter om og værdier for Fremtidens Sølund, som rådet har fremført i den indledende dialog- og høringsproces er inddraget i konkurrenceprogrammet.

Ældrerådet vil derfor blot her fremføre dets forventning om, at rådet får en plads i dommerkomitéen og siden i relevante projekt- og arbejdsgrupper.

 

Venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand

Bente Hansen, Formand, Omsorgs- og Boligudvalget