Høringssvar vedr. forslag til revision af sagsbehandlingsfrister for tilskud til folkepensionister

Høringssvar fra 17. juni 2015.

Ældrerådet har med interesse læst forvaltningens indstilling vedrørende revision af de gældende sagsbehandlingsfrister.

Ældrerådet har noteret sig, at Kultur- og Fritidsforvaltningen i lighed med Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil bestræbe sig for en større ensartethed i forvaltningernes ydelser og kommunikation med borgerne og Ældrerådet kan kun tilslutte sig, at dette også sker i sagsbehandlingsfrister, såfremt forvaltningen stadigvæk prioriterer akutsager højt.

Ældrerådet lægger afgørende vægt på, at borgerne får en realistisk melding fra forvaltningen om den forventede sagsbehandlingstid i en sag. I dette perspektiv og under skyldig vurdering af de økonomiske forhold vurderer Ældrerådet, at Kultur- og Fritidsforvaltningens forslag til revision af de nuværende sagsbehandlingsfrister er hensigtsmæssig.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand

Per Schrader, Formand/ Kultur- og Fritidsudvalget