Høringssvar vedr. indledende høring om ’Værdighedsmilliarden’

Høringssvar fra 17. december 2015.

Ældrerådet mener, at Københavns Kommunes ældrepolitik ’Lev Stærkt – hele livet’ på mange måder afspejler værdien om værdighed på ældreområdet. Rådet vil derfor ikke fremsætte forslag til en værdighedspolitik, men derimod til gennemførelse af den eksisterende ældrepolitik. Ældrerådet ønsker, at midlerne bruges til at løfte kvaliteten af omsorgen for og plejen af de svageste ældre borgere i København.

Rådet har to konkrete forslag til brug af midlerne fra Værdighedsmilliarden:

  • Normeringsudvidelse på eksempelvis to timer pr. plejehjem til aftentimerne. I disse beregninger skal indtænkes pædagogisk personale.
  • Klippekort til hjemmeboende, der får varig hjælp til personlig pleje. Modellen kan evt. svare til modellen for klippekort på plejehjem, det vil sige en halv times ekstra tid med en medarbejder hver anden uge og med mulighed for at spare klippene sammen og få op til tre timer ad gangen.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand

Bente Hansen, Formand, Omsorgs- og Boligudvalget