Høringssvar vedr. modernisering af plejecenter Huset William

Høringssvar fra 28. oktober 2015.

Ældrerådet giver sin fulde opbakning til forslaget om modernisering af Huset William. Det er Ældrerådets opfattelse, at det nye plejecenter opfylder de krav, som i dag stilles til optimal pleje af ældre borgere.

Det glæder rådet, at projektet opfylder principperne for fremtidens plejeboliger, som er handicapvenlige, med fleksibilitet i både boliger og fællesarealer og med velfærdsteknologiske løsninger som loftlifte og plejetoiletter.

Ældrerådet er ligeledes tilfreds med, at byggeriet integrerer miljøhensyn og energimæssig bæredygtighed i både bygninger og den daglige drift.

Det er Ældrerådets opfattelse, at det nye Huset William tager højde for implementering af fremtidig ny velfærdsteknologi og dermed imødekommer udvikling inden for pleje- og ældreområdet til sikring af moderne og tidssvarende plejeboliger.

 

Venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand

Bente Hansen, Formand, Omsorgs- og Boligudvalget