Høringssvar vedr. Moderniseringsplan 2015

Høringssvar fra 14. januar 2015.

Ældrerådet har med interesse læst forvaltningens indstilling til Moderniseringsplan 2015. Ældrerådet støtter forvaltningens indstilling om, at der i 2015 lukkes 28 plejeboliger frem for de oprindeligt planlagte 56 plejeboliger for at reducere presset på kapaciteten og ventelisten til plejeboliger. Ældrerådet ønsker at understrege, at de budgetmæssige konsekvenser heraf ikke bør belaste Sundheds- og Omsorgsforvaltningens budget i øvrigt.

Ældrerådet tilslutter sig ligeledes forvaltningens forslag om at udvikle nye boligformer i de eksisterende ældreboliger. Som fremhævet på fællesmødet mellem udvalget og Ældrerådet den 6. november 2014 ønsker Rådet, at der skabes nye seniorbofællesskaber i nogle af de eksisterende opgange med ældreboliger. Det er et udviklingsarbejde, som rådet gerne deltager i.

Ældrerådet ser frem til et fortsat konstruktivt samarbejde med udvalget om denne og kommende sager i 2015.

 

Med venlig hilsen

Ulla Skærved, Formand

Kirsten Nissen,  Formand, Omsorgs- og Boligudvalget