Høringssvar vedr. omlægning af Lydavisen

Høringssvar fra 23. april 2015.

Københavns Ældreråd har modtaget Kultur- og Fritidsudvalgets forslag til omlægning af Lydavisen af den 26. marts 2015 og har følgende kommentarer:

Ældrerådet anerkender, at forvaltningen vil forsøge at opnå en besparelse på driften af Lydavisen, og at man vil forsøge at opnå en effektivisering uden at forringe servicen.

Rådet har noteret sig, at den daglige lydavis udsendes online 5 dage om ugen og især henvender sig til brugergruppen, som betegnes som teknologisk stærke.

Ældrerådet kan have sine betænkeligheder ved, at en effektivisering på dette område kan have en negativ effekt hos brugerne. Ældrerådet må anføre, at det principielt er modstander af, at offentlig ansatte erstattes af frivillig arbejdskraft, men kan dog acceptere et formelt samarbejde til gavn for den enkelte bruger.

 

Med venlig hilsen

Ulla Skærved, Formand

Per Schrader, Formand Kultur- og Fritidsudvalget