Høringssvar vedr. opsamling på den indledende borgerinddragelse og fastlæggelse af de overordnede rammer for arkitektkonkurrence for Fremtidens Sølund

Høringssvar fra 27. maj 2015.

Københavns Ældreråd oplever, at den brede borgerinddragelse beriger tænkningen om Fremtidens Sølund, og at det kommer til udtryk i det fremsendte materiale. Ældrerådet finder det desuden sympatisk, at det kommende plejecenter bygges i etaper, så Sølunds beboere kan flytte direkte fra deres nuværende bolig til en moderne bolig i det nye plejecenter.

Ældrerådet har to forslag til de overordnede rammer for Fremtidens Sølund.

Tårnbebyggelse til ungdomsboliger

Rådet ønsker, at ungdomsboligerne bliver opført i en tårnbebyggelse, hvilket vil frigive plads til fællesarealer og fællesskab på grunden. Rådet foreslår derfor, at det bliver muligt at overskride højdegrænsen på 24 meter til en ikonisk tårnbebyggelse til ungdomsboliger.

Seniorbofællesskab

Ældrerådet ønsker, at der bliver reserveret plads til et seniorbofællesskab på Fremtidens Sølund. Boligerne i seniorbofællesskabet skal indrettes fleksibelt, så en borger kan blive boende i sin bolig, når/hvis pågældende får behov for omfattende pleje. Et seniorbofællesskab vil berige livet på plejecentret og vil kunne være med til at skabe samvær på tværs af generationer på Fremtidens Sølund. Ældrerådet ønsker dog at understrege, at selve plejecentret skal have det tilstrækkelige antal boliger til, at Fremtidens Sølund bliver det velfærdsteknologiske modelplejehjem, som besluttet - og som der er behov for i den del af København.

Plejecentret skal have førsteprioritet

Ældrerådet er åben for at udforske alle muligheder for synergi mellem plejecenter, ungdomsboliger, seniorbofællesskab og dagsinstitution, men rådet ønsker at, hensynet til borgere på plejecentret skal have førsteprioritet i projekt Fremtidens Sølund. Med plejecentret som højeste prioritet, ser Ældrerådet frem til den fortsatte konstruktive dialog om Fremtidens Sølund.

 

Venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand

Bente Hansen,  Formand, Omsorgs- og Boligudvalget