Høringssvar vedr. pris for årskort til grøn tid i Københavns Kommunes svømmehaller

Høringssvar fra 23. april 2015.

Kultur- og Fritidsudvalget har den 26. marts 2015 besluttet at sende model 3B for årskort til svømmehaller i høring. Modellen indebærer, at alle interesserede københavnere kan købe årskort til svømmehallerne i den såkaldt ’Grønne tid’, men at pensionister og studerende skal betale halv pris for årskortet. Modellen vil indebære en prisstigning på 25% for pensionister.

Ældrerådet kan rent principielt bakke op om model 3B, og vil - i fald modellen vedtages - tage prisstigningen til efterretning.

Ældrerådet er tilfreds med, at ’Grøn tid’ i modellen inkluderer morgentimerne i de svømmehaller, hvor det er muligt. Rådet noterer sig også, at modellen indeholder forslaget om ’Grøn flex’, som kan give adgang til svømmehaller i aften- og weekendtimerne, hvor der måtte være ledig kapacitet.

Ældrerådet deltog i debatmødet med borgmesteren, hvor rådet blev orienteret om de forskellige forslag til en ny pris for årskort til grøn tid, og ser frem til et fortsat konstruktivt samarbejde med udvalget.

 

Med venlig hilsen

Ulla Skærved, Formand

Per Schrader, Formand, Kultur- og Fritidsudvalget