Høringssvar vedr. revideret handleplan til Københavns Kommunes handicappolitik

Høringssvar fra 11. september 2015.

Københavns Ældreråd har med interesse læst forslag til revideret handleplan til Københavns Kommunes handicappolitik.

Ældrerådet ønsker, at handleplanen tildeler ældre borgere med handicap en mere fremtrædende plads. At ældre borgere med handicap har en beskeden plads i handleplanen, illustrerer efter rådets vurdering, et behov for at få formuleret en egentlig politik i Københavns Kommune for ældre borgere med handicap.

Ældrerådet vil afslutningsvis understrege behovet for, at borgere med handicap får samme støtte til kompensation for funktionsnedsættelser, efter det fyldte 65 år, som borgeren har fået indtil da.

Ældrerådet står gerne til rådighed, hvis socialudvalget ønsker synspunktet uddybet.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand