Høringssvar vedr. revision af gældende sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen

Høringssvar fra 5. februar 2015.

Ældrerådet har med interesse læst Socialforvaltningens indstilling vedrørende revision af gældende sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen.

Ældrerådet lægger afgørende vægt på, at borgere får en realistisk melding fra Socialforvaltningen om den forventede sagsbehandlingstid i en sag. I det perspektiv og under de givne økonomiske forhold vurderer Ældrerådet, at Socialforvaltningens forslag til revision af de nuværende sagsbehandlingsfrister er hensigtsmæssig.

Ældrerådet har med tilfredshed noteret, at Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen bestræber sig på at skabe større ensartethed i forvaltningernes ydelser og kommunikation til borgere. Ældrerådet vil opfordre til, at det også sker i forhold til sagsbehandlingsfrister.

 

Med venlig hilsen

Ulla Skærved, Formand

Bent Johansen, Formand, Sundhedsudvalget