Høringssvar vedr. Tilsynsredegørelse 2014

Høringssvar fra 28. oktober 2015.

Ældrerådet kommenterer i dette høringssvar primært på Embedslægens kritik af medicinhåndtering på nogle af forvaltningens plejecentre.

Ældrerådet finder det yderst kritisabelt, at Embedslægen fortsat finder anledning til at fremsætte kritik på dette område, da mangelfuld medicinhåndtering medfører risiko for patientsikkerheden for ældre, der bor på plejehjem og i eget hjem.

Ældrerådet har ligeledes noteret sig, at Embedslægen konstaterer ‘alvorlige fejl og mangler’ på 16 procent af byens plejecentre, hvilket er væsentligt over landsgennemsnittet på 6 procent. Det er uacceptabelt.

Ældrerådet mener ikke, at Sundheds- og Omsorgsudvalget kan sidde kritikken af medicinhåndteringen overhørig, og mener, at det kalder på politisk handling.

 

Venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand

Bente Hansen, Formand, Omsorgs- og Boligudvalget