Høringssvar vedr. udkast til Kultur- og Fritidspolitik

Høringssvar fra 27. maj 2015.

Københavns Ældreråd kan bakke op om såvel visionen som principperne for kommunens nye Kultur- og Fritidspolitik. Rådet har to tilføjelser til politikken.

Kultur- og fritidsliv skal stimulere mødet mellem generationer

Rådet har forståelse for, at en storby som København skal have et kulturliv med kant. Rådet ser dog gerne, at det også bliver en del af politikkens vision, at kulturlivet understøtter sammenhængskraften i byen, herunder at borgere mødes på ligeværdig vis på tværs af generationer. København skal være en by, hvor borgere blander sig i byens liv på tværs af forskellige skel, og Kultur- og fritidspolitikken skal være med til at skabe rammerne for disse møder.

Faciliteterne skal være tilgængelige for alle

Rådet ønsker i forlængelse heraf, at kultur- og fritidsfaciliteterne i byen er tilgængelige for ældre og for handicappede borgere. Rådet ønsker, at alle grupper af borgere kan deltage i kultur- og fritidslivet enten som aktive medskabere eller som publikum. Ældrerådet ønsker, at kravet om tilgængelighed bliver skrevet ind i politikkens indsatsområde ’Faciliteter’, og at det både skal gælde for indendørs- og udendørsfaciliteter, samt ved indendørs- og udendørs arrangementer.

Rådet ser frem til, at de to kommentarer indarbejdes i politikken og i de efterfølgende planer for politikkens implementering og evaluering.

Rådet deltager gerne i en dialog om, hvordan ønskerne kan imødekommes.

 

Venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand

Per Schrader, Formand for Kultur- og Fritidsudvalget