Høringssvar vedr. 1. behandling af Budget 2017

Høringssvar fra 13. april 2016.

Ældrerådet har gennemgået 1. behandling af Budget 2017 og vil med dette høringssvar tage udgangspunkt i rådets bemærkninger ved Budgetseminaret den 2. marts 2016 med Sundheds- og Omsorgsudvalget, Handicaprådet og SUF-Med.

Kvalitetsudvikling er det overordnede nøgleord for rådet, hvor vi peger på følgende ønsker til kvalitetsløft:

For plejeboligcentre

 • Afsætte midler til at matche rette behov.
 • Reservere attraktive byggegrunde, således at plejeboliger er en naturlig del af bylivet.
 • Borgerne tilbydes plejeboliger, hvor de bor.

Demens

 • Demens-handleplan.
 • Planer for uddannelse af personale.
 • Demente borgere støttes til at blive i egen bolig.

Pilotforsøg om demensudredning

 • Informationskampagne i et lokalområde.
 • Samarbejde med de lokale læger.

Uddannelse og rådgivning til pårørende

 • Psykologisk, pædagogisk og sundhedsfaglig rådgivning, uddannelse, supervision og aflastning af pårørende til borgere med demens.

Den nye ældrepolitik

 • København er et ældrevenligt byrum.
 • Ældre er aktive medspillere.
 • Afsætte midler til ældrevenlige tiltag for at kvalitetssikre det københavnske byrum, fx bænke med ryg og armlæn.

Ældrerådet har et enkelt forbehold til effektivitetsforslagene, og det drejer sig om besparelsen på rygestopindsatsen i København/Røgfrit København. Årsagen er, at rådet er bekymret for, at denne besparelse vil ramme de allersvageste borgere, og Ældrerådet mener, at Københavns Kommune skal gøre en særlig indsats for netop denne gruppe, fordi rygning ofte er forbundet med brug/misbrug af andre stimulanser, fx alkohol.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand for Ældrerådet

Merete Raaschou, Formand for Budgetudvalget