Høringssvar vedr. afholdelse af Ældrerådsvalg 2016

Høringssvar fra 13. april 2016.

I forlængelse af drøftelser på møde med Kultur- og Fritidsforvaltningen den 13. april 2016 skal Ældrerådet hermed oplyse, at rådet er enig i det af forvaltningen indstillede på mødet, hvorefter Ældrerådsvalget 2016 gennemføres som brevafstemning med mulighed for digital afstemning i perioden 10. oktober til 31. oktober 2016.

Ældrerådet ser frem til det fremadrettede samarbejde om afholdelsen af ældrerådsvalget.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet