Høringssvar vedr. Ankestyrelsens praksisundersøgelse af kommunernes håndtering af magtanvendelsesreglerne overfor borgere med demens

Høringssvar fra 31. marts 2016.

Ældrerådet takker for den modtagne høring og skal hermed oplyse, at rådet har taget resultaterne af Ankestyrelsens praksisundersøgelse af kommunernes håndtering af magtanvendelsesreglerne over for borgere med demens til efterretning.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, formand, Ældrerådet

Bent Johansen, formand, Sundhedsudvalget