Høringssvar vedr. beretning 2015 om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret

Høringssvar fra 23. juni 2016.

Ældrerådet har den 3. juni 2016 modtaget indstilling vedrørende beretning 2015 om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret i høring.

Under henvisning hertil skal Ældrerådet oplyse, at man tager beretning 2015 om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret samt Sundheds- og Omsorgsforvaltningens indstilling i sagen, til efterretning.

Ældrerådet skal dog bemærke, at rådet ser med stor alvor på de situationer, hvor der anvendes magt, og hvor der sker andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret.

Det er Ældrerådets opfattelse, at en forudsætning for at antallet af magtanvendelser og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret nedbringes, er, at der ansættes socialpædagoger på plejecentrene.

Socialpædagoger besidder netop de nødvendige kompetencer i forhold til at se mennesket ”bag handlingen”, og dermed forstå, hvad det er, den enkelte borger prøver at udtrykke i en given situation, når borgeren fx er urolig, angst m.v. – og dermed også finde en løsning herpå, som ikke omfatter anvendelse af magt.

Men herudover er det naturligvis vigtigt, at personalet i øvrigt fortløbende gennemgår uddannelsesforløb, så de opbygger socialpædagogiske redskaber og metoder, og at de i sammenhæng hermed modtager supervision.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Bente Hansen,  Næstformand, Ældrerådet