Høringssvar vedr. Bilag 1 Fremtidens Sølund

Høringssvar fra 27. oktober 2016.

Ældrerådet har modtaget høring Bilag 1 Fremtidens Sølund, som rådet tager til efterretning. Ældrerådet vil fremhæve den planlagte etapeopdeling, som betyder, at plejehjemsbeboerne kan flytte direkte ind i deres nye boliger og derved skånes for flytning og genhusning andre steder.

I hele projektperioden er Ældrerådet blevet så godt orienteret, at Bilag 1 ikke giver anledning til yderligere kommentarer. Rådet udtrykker tilfredshed med projektet og ser frem til, at Fremtidens Sølund bliver realiseret.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, formand

Bente Ketty Hansen, formand for Omsorgs- og Boligudvalget